Jaar A
Beginpagina Volgende

29-Jan-2008

Jaar A: leesrooster
Advent
Kerst tot Vasten
Veertigdagentijd
Pasen-Pinksteren
Pinksteren-zomer
Herfst-Advent

Welk jaar?

Jaar A loopt van de eerste zondag van de advent tot en met Christus Koning van het jaar daarop.

Het C-jaar wordt ook wel het Matteus-jaar genoemd, omdat de evangelielezing meestal genomen wordt uit het Evangelie volgens Matteus (en soms uit dat volgens Johannes).

Jaar A herhaalt zich eens in de drie jaar. De komende A-jaren zijn:

  • 2001-2002
  • 2004-2005
  • 2007-2008

Literatuur

Kerkelijk jaar

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org
U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier