Jaar A: leesrooster
Beginpagina Omhoog Volgende

Lectionarium

Hieronder staat het complete Roomskatholieke leesrooster voor Jaar A weergegeven. Voor het oecumenisch leesrooster wordt verwezen naar www.kinderdienst.nl
Onder meer doordat Pasen telkens op een andere dag valt, komen niet alle kerkelijke zondagen in elk kalenderjaar voor. Cursieve zondagen zijn Rooms-katholieke hoogfeestdagen. Deze vervangen de normale zondagsviering als de zondag exact op de bijbehorende datum valt.
Zie voor de kalenderdata van de kerkelijke zondagen van de komende tijd de kalenderpagina.

Als u zelf een rooster moet maken, voor d begeleiders bijvoorbeeld, gebruik dan de nieuwe Roosterhulp

 

Zondag

Evangelie

1e lezing

2e lezing

1e zondag van de advent

Mt 24:37-44

Jes 2:1-5

Rom 13:11-14
2e zondag van de advent

Mt 3:1-12

Jes 11:1-10

Rom 15:4-9
3e zondag van de advent

Mt 11:2-11

Jes 35:1-6a, 10

Jac 5:7-10
4e zondag van de advent

Mt 1:18-24

Jes 7:10-14

Rom 1:1-7
Kerstmis Lc 2:1-14 Jes 9:1-3, 5-6 Tit 2:11-14
Heilige Familie Mt 2:13-15, 19-23 Sir 3:2-6, 12-14 Kol 3:12-21
Openbaring des Heren
(Driekoningen)

Mt 2:1-12

Jes 60:1-6

Ef 3:2-3a, 5-6
Doop van de Heer

Mt 3:13-17

Jes 42:1-4,6,7

Hand 10:34-38
2e zondag door het jaar

Joh 1:29-34

Jes 49:3,5,6

1 Kor 1:1-3
3e zondag door het jaar

Mt 4:12-23
Mt 4:12-17

Jes 8:23b-9:3

1 Kor 1:10-13, 17
4e zondag door het jaar

Mt 5:1-12a

Sef 2:3, 3:12-13

1 Kor 1:26-31
5e zondag door het jaar

Mt 5:13-16

Jes 58:7-10

1 Kor 2:1-5
6e zondag door het jaar

Mt 5:17-37
of Mt 5:20-22a, 33-34a, 37

Sir 15:15-20

1 Kor 2:6-10
7e zondag door het jaar Mt 5:38-48 Lev 19:1-2, 17-18 1 Kor 3:16-23
8e zondag door het jaar Mt 6:24-34 Jes 49:13-15 1 Kor 4:1-5
9e zondag door het jaar Mt 7:21-27 Deut 11:18, 26-28 Rom 3:21-25a, 28
1e zondag veertigdagen

Mt 4:1-11

Gen 2:7-9, 3:1-7

Rom 5:12-19 
of Rom 5:12, 17-19
2e zondag veertigdagen

Mt 17:1-9

Gen 12:1-4a

2 Tim 1:8b-10
3e zondag veertigdagen

Joh 4:5-42
of Joh 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42

Ex 17:3-7

Rom 5:1-2, 5-8
4e zondag veertigdagen

Joh 9:1-41
of Joh 9:1, 6-9, 13-17, 34-38

1 Sam 16:1b, 6, 7, 10-13a

Ef 5:8-14
5e zondag veertigdagen

Joh 11:1-45
of Joh 9:3-7, 17, 20-27, 33b-45

Ez 37:12-14

Rom 8:8-11
Palmzondag

Mt 21:1-11
of Mt 26:14-27:66
of Mt 27:11-54

Jes 50:4-7

Fil 2:6-11
Pasen

Joh 20:1-9
of Mt 28:1-10

Hand 10:34a, 37-43

Kol 3:1-4
of Kor 5:6b-8
2e zondag van Pasen

Joh 20:19-31

Hand 2:42-47

1 Pet 1:3-9
3e zondag van Pasen

Lc 24:13-35

Hand 2:14, 22-32

1 Pet 1:17-21
4e zondag van Pasen

Joh 10:1-10

Hand 2:14a, 36-41

1 Pet 2:20b-25
5e zondag van Pasen

Joh 14:1-12

Hand 6:1-7

1 Pet 2:4-9
6e zondag van Pasen

Joh 14:15-21

Hand 8:5-8,14-17

1 Pet 3:15-18
Hemelvaart Mt 28:16-20 Hand 1:1-11 Ef 1:17-23
7e zondag van Pasen

Joh 17:1-11a

Hand 1:12-14

1 Pet 4:13-16
Pinksteren

Joh 20:19-23

Hand 2:1-11

1 Kor 12:3b-7, 12-13
H Drie-eenheid

Joh 3:16-18

Ex 34:4b-6,8-9

2 Kor 13:11-13
Sacramentszondag 

Joh 6:51-58

Deut 8:2-3,14b-16a

1 Kor 10:16-17
Geboorte Johannes de Doper (24 jun) Lc 1:57-66,80 Jes 49:1-6 Hand 13:22-26
9e zondag door het jaar Mt 7:21-27 Deut 11:18,26-28 Rom 3:21-25a,28
10e zondag door het jaar Mt 9:9-13 Hos 6:3-6 Rom 4:18-25
11e zondag door het jaar

Mt 9:36-10:8

Ex 19:2-6a

Rom 5:6-11
12e zondag door het jaar

Mt 10:26-33

Jer 20:10-13

Rom 5:12-15
Petrus en Paulus (29 jun) Joh 21:15-19 Hand 3:1-10 Gal 1:11-20
13e zondag door het jaar

Mt 10:37-42

2 Kon 4:8-11, 14-16a

Rom 6:3-4, 8,11
14e zondag door het jaar

Mt 11:25-30

Zach 9:9-10

Rom 8:9, 11-13
15e zondag door het jaar

Mt 13:1-9
of Mt 13:1-23

Jes 55:10-11

Rom 8:18-23
16e zondag door het jaar Mt 13:24-43
of Mt 13:24-30
Wijsh 12:13, 16-19 Rom 8:26-27
17e zondag door het jaar Mt 13:44-52
of Mt 13:44-46
1 Kon 3:5, 7-12 Rom 8:28-30
18e zondag door het jaar Mt 14:13-21 Jes 55:1-3 Rom 8:35, 37-39
19e zondag door het jaar Mt 14:22-33 1 Kon 19:9a, 11-13a Rom 9:1-5
20e zondag door het jaar Mt 15:21-28 Jes 56:1, 6-7 Rom 11:13-15, 29-32
21e zondag door het jaar Mt 16:13-20 Jes 22:19-23 Rom 11:33-36
22e zondag door het jaar Mt 16:21-27 Jer 20:7-9 Rom 12:1-2
23e zondag door het jaar

Mt 18:15-20

Ez 33:7-9

Rom 13:8-10
24e zondag door het jaar

Mt 18:21-35

Sir 27:30-28:7

Rom 14:7-9
Kruisverheffing (14 sep) Joh 3:13-17 Num 21:4-9 Fil 2:6-11
25e zondag door het jaar

Mt 20:1-16a

Jes 55:6-9

Fil 1:20c-24, 27a
26e zondag door het jaar

Mt 21:28-32

Ez 18:25-28

Fil 2:1-11
of Fil 2:1-5
27e zondag door het jaar (A)

Mt 21:33-43

Jes 5:1-7

Fil 4:6-9
28e zondag door het jaar

Mt 22:1-14 of Mt 22:1-10

Jes 25:6-10a

Fil 4:12-14, 19-20
29e zondag door het jaar

Mt 22:15-21

Jes 45:1, 4-6

1 Tes 1:1-5b
30e zondag door het jaar

Mt 22:34-40

Ex 22:20-26

1 Tes 1:5c-10
Allerheiligen (1 nov) Mt 5:1-12a Apok 7:2-4, 9-14 1 Joh 3:1-3
Allerzielen (2 nov) Lc 23:44-46,50,52,53 +
Lc 24:1-6a
Jes 25:6a,7-9 Apok 21:1-5a,6b-7
31e zondag door het jaar

Mt 23:1-12

Mal 1:14b-2:2b, 8-10

1 Tes 2:7b-9, 13
32e zondag door het jaar

Mt 25:1-13

Wijsh 6:12-16

1 Tes 4:13-18
of 1 Tes 4:13-14
Inwijding Bas. St. Jan van Lateranen (9 nov) Joh 2:13-22 Ez 47:1-2,8,9,12 Kor 3:9b-11,16-17
33e zondag door het jaar

Mt 25:14-30 of Mt 25:14-15, 19-20

Spr 31:10-13, 19-20, 30-31

1 Tes 5:1-6
Christus Koning

Mt 25:31-46

Ez 34:11-12, 15-17

1 Kor 15:20-26, 28

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-