Kerkelijk jaar
Beginpagina Omhoog Volgende

Rond het kerkelijk jaar

Willem Blonk (red.), Goed voor een jaar,  ca. €30,- per (A- B- of C-)jaar, 1999-2000
In boekvorm uitgegeven werkcahier voor vieringen met kinderen, waarbij uitgebreid ideeŽn gegeven worden voor de kinderwoorddiensten van de besproken periode.
Uitgave van Gooi & Sticht, Baarn

Dick Coensen, Zo spreekt de Heer  (A,B,C), Van Spijk B.V in Venlo (ISBN 90 6216 404 8)
Een uitleg van het evangelie van elke zondag voor kinderen thuis, op school of bijbelclub, of tijdens de kinderwoorddiensten. Voor elke zondag een verhaal, een plaatje dat je kunt kopiŽren (zodat de kinderen dat kunnen kleuren) en verschillende opdrachten.

J. Brugman, Prettige zondag!: Kinderwoorddiensten voor het jaar A (ISBN: 9030408227), B (ISBN: 9030407220) en C (ISBN: 9030407549), Gooi en Sticht, Baarn, 1994-1999, ca. Ä23,-.
Momenteel (okt 2006) niet leverbaar.

3 boeken bij de lezingen van de zondag in de A-, B- en C-cyclus.
Bij elke zondag komt achtereenvolgens aan de orde:

  • Lezingen: de 2 lezingen uit Oude-Testament en Evangelie worden genoemd
  • Het verhaal: een verhaal dat direct te gebruiken is
  • Even terugkijken op de lezingen: korte uitleg van de gedachte van het verhaal
  • Werken met kinderen: concrete opbouw van de kinderwoorddienst
  • Suggesties voor liederen

Wat dan wel 1 (C-jaar): Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren, Gooi & Sticht, Kampen, 2000
Een nieuwe serie boeken van de gezamenlijke redacties van "Goed voor een jaar" (zie hierboven) en "Een jaar de tijd". Rond jaarcirkel worden ideeŽn voor een heel jaar bij elkaar geplaatst. In de rubrieken "Deze tijd", "Grabbelton" (allerlei teksten), "Periodelied", "Periodelied", "Periodeviering", "Deze zondag" en "Ook dat nog" worden de ideeŽn aangeboden. Niet direct geschreven voor kinderwoorddiensten, maar omdat het voor vieringen met kinderen geschreven is, bevat het wel een schat aan ideeŽn - parallel aan het kerkelijk jaar - om op te nemen in de kinderwoorddienst.

De zondagsvieringen uitgelegd voor kinderen: Handboek voor de leiding, Stichting Kinderwerk Samuel, Oisterwijk, 1990
Dit boek gaat weliswaar in eerste instantie niet over kinderwoorddiensten, maar kan de mensen die de kinderwoorddienst voorbereiden op weg helpen met de veelheid aan gedachten en ideeŽn rond de lezingen van de zondag van jaar A, m.n. het gedeelte 'Verwerkingsmogelijkheden'.

Bij elke zondag komt aan de orde:

  • Data waarop de betreffende zondag t.m. het jaar 2000 valt in de driejarencyclus, meteen daarna gevolgd door extra informatie over de datum
  • Evangelielezing, soms in verhaalvorm, soms in spelvorm; opsomming van de andere lezingen van de zondag, met ook de tussenzang (Psalmen)
  • Verder bestaat het uit rubrieken als: Openingsgebedje, Inleidend gesprekje, Betekenis (uitleg van de gedachte in de lezingen), Kernboodschap (in ťťn zin wordt de kernboodschap van Jezus in het evangelie gegeven), Suggestie voor concrete toepassing, Visueel materiaal, Liedje, Verwerkingsmogelijkheden, Voorbedesuggesties, Gebed over de gaven, Gebed na de communie, Feesten (waarbij verwezen wordt naar de bijlage, waar per maand uitleg gegeven wordt over de feesten van die maand)

S. Knijpenga, Heiligenlegenden, Christofoor, Zeist, 1993, Ä 21,50 ISBN: 9062384757
Momenteel (okt 2006) niet leverbaar.
Alle bekende en onbekende heiligen worden via verhalen en legenden beschreven. Veel van deze verhalen kunnen bij de feesten door het jaar gebruikt worden in de kinderwoorddienst.

J. van Hest / S. van der Valk, Feestverhalen, Gottmer, Haarlem, 1996, Ä 21,50  ISBN: 9025728456.
Momenteel (okt 2006) niet leverbaar.
Verhalen bij de feesten door het jaar. Het bijzondere van dit boek is dat er naast de christelijke verhalen ook verhalen rond feesten uit andere godsdiensten zijn opgenomen.

H. Kuindersma / B. Metselaar, ...Totdat hij komt!, GCO, Leeuwarden, 1996.
Een advents- en kerstproject, waarin ook ideeŽn voor 4 weken 'kindernevendienst'.

H. Kuindersma / B. Metselaar, Een naam om mee te leven, GCO. Leeuwarden, 1995
Een advents- en kerstproject, waarin ook ideeŽn voor 6 weken 'kindernevendienst'.

G. van Holstein, Een stal van mensenliefde: Spelen en vieren met klein en groot in de advent en de kersttijd, Gooi & Sticht, Baarn, 1988.
IdeeŽn voor 4 adventsweken: katechetische informatie, opzet van vieringen. Te gebruiken als achtergrondinformatie bij de kinderwoorddienst.

G. van Holstein, Als in een zee van licht: Leren, spelen en vieren met klein en groot in de Veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen, Gooi & Sticht, Baarn, 1989.
Katechetische en liturgische informatie over de feesten rond Pasen. Te gebruiken als achtergrondinformatie bij de kinderwoorddienst.

01-okt-2006

Verwante pagina's:

Kinderbijbels

Tijdschriften

Verhalen

Liederen

Achtergrond en ondersteuning

Links naar verwante sites

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-