Werkvormen
Beginpagina

Werkvormen

Wilt u wel eens wat anders dan de kinderen een tekening laten maken over het bijbelverhaal? Denk dan ook eens aan deze werkvormen.

Puzzel
Rap
Woordzoeker
Gradaties aangeven
Nieuwsbericht 
Ge´mproviseerd toneel 
Een gebed maken 
Gezamenlijk een tekening maken 
Stripverhaal 
Film
Kijkdoos
Rebus

Puzzel

Op de site http://bijbelpuzzels.nl wordt een verzameling aangelegd van puzzels voor kinderen bij een bepaalde tekst. Als er bij een bepaalde lezing geen puzzel beschikbaar is, dan kunt u misschien de"voorbeelden op deze site gebruiken om zelf een puzzeltje te maken (en naar de site op te sturen).

Rap

Maak samen met de (oudste groep) kinderen een rap-versie van een verhaal. Een rap is een dichtvorm die mag, maar niet hoeft te rijmen, maar tenminste sterk ritmisch is. De bijbehorende bewegingen en dans zijn karakteristiek. De rap wordt bij voorkeur uitgevoerd met ritmische begeleiding (kan bijvoorbeeld een drumautomaat uit een keyboard zijn). Zoek op het Internet (bijv. op http://www.youtube.com) bijvoorbeeld eens op Ali B of Brainpower om voorbeelden van raps te horen (en te zien!).
De Jozef-rap kan dienen als voorbeeld.

Woordzoeker

Om de kernwoorden van een verhaal beter te laten doordringen en onthouden is een woordzoeker geschikt. Deze bestaat uit een vierkante tabel met in elk vakje een letter. De kernwoorden staan verspreid in de tabel, en kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en (in vier richtingen) diagonaal staan. De overige vakken zijn gevuld met willekeurige letters.
De moeilijkheid van de woordzoeker kan goed aangepast worden aan het niveau van de kinderen:
Neem voor de jongste kinderen, en kinderen die net kunnen lezen alleen korte woorden van links naar rechts op en geef ze een lijst van te zoeken woorden, zodat ze op grond van de vorm de letters kunnen vinden.
Door langere woorden op te nemen, en de letters in omgekeerde volgorde te zetten kunt u de woordzoeker moeilijker maken. Diagonale woorden zijn het lastigst.
Door de kinderen geen lijst te geven van woorden die ze moeten vinden, kunt u het zowel spannender als moeilijker maken.
Het kan zelfs klassikaal worden gedaan, met de woordzoeker extra groot afgedrukt.
(zie voor een voorbeeld Mt 21: Kernwoorden (7-12)

Gradaties aangeven

Veel bijbelverhalen gaan over contrasten tussen groot en klein, belangrijk en onbelangrijk, passend of minder passend. Een voorbeeld is: het belang van wetten en regels. Als er sprake is van volgorde, bijvoorbeeld sommige wetten zijn belangrijker dan andere, is het interessant om de kinderen die volgorde te laten bepalen en uitbeelden. Dit kan bijvoorbeeld in een affiche (zie Mc 12: Geboden en verboden) of aan een waslijn (zie Mt 22: Waarden en normen (4-12))

Nieuwsbericht

Laat de kinderen het verhaal naspelen en treed zelf op als interviewer die namens de krant de personen in het spel vragen stelt: Wat gaat er door u heen? Wat gaat u nu doen? Waarom doet u dat? Wat vindt u ervan?

Zie bijvoorbeeld 5e zondag (4-12)

Ge´mproviseerd toneel

Wijs de rollen in het verhaal toe aan kinderen. Vertel het verhaal terwijl de kinderen uitvoeren wat u voor hun rol beschrijft. Laat de overige kinderen eventueel reageren als omstanders en commentaar geven.

Een gebed maken

Destilleer met de kinderen gezamenlijk de hoofdgedachte uit de bijbeltekst en probeer dit gezamenlijk te verwoorden tot een gebed.

Gezamenlijk een tekening maken

Laat de kinderen allemaal een deel van een tekening maken die aan elkaar geplakt worden. Dit kan ook in de vorm van een puzzel, maar dit stelt wel eisen aan de aansluiting tussen de onderdelen.

Stripverhaal

Kinderen lezen en tekenen graag strips. Laat ze het bijbelverhaal in stripvorm tekenen. Geef ze als begin een (strook) papier waarop de vakken al voorgetekend staan, dat stimuleert. Zie bijvoorbeeld Lc 15- Niemand laten vallen (7-12)

Film

Wat is er leuker dan een film op de televisie? Uit een kartonnen doos is eenvoudig een televisie te maken. De film bestaat uit een reeks aan elkaar geplakte tekeningen:

 • Kartonnen doos als televisie
 • Gat aan voorkant
 • Sleuven aan zijkant om film door te steken
 • Gemaakte tekeningen aan elkaar geplakt tot filmstrook
 • Filmstrook door sleuven trekken:

Zie bijvoorbeeld Lc 15- Niemand laten vallen (7-12)

Kijkdoos

Als alternatief voor tekening kan een gezamenlijk gemaakte kijkdoos goed werken. Als basis dient een grote kartonnen doos. Enkele tips:

 • Een bananendoos uit de supermarkt is handig, want daarin zitten al (kijk)gaten, en het deksel is gemakkelijk te scheiden van de doos, zodat er apart aan gewerkt kan worden en de doos vlak voor terugkeer in de kerk gesloten kan worden.
 • Zorg dat het vrij licht is in de doos.
 • Maak veel kijkgaten rondom, zodat je het tafereel van alle kanten kunt zien
 • Plak achter de kijkgaten helder gekleurd plasticfolie (te koop in knutselwinkels) van verschillende kleur; sommige snoep"papiertjes" zijn ook geschikt. Op deze manier biedt elk kijkgat een anders gekleurde blik op de zaak;
 • Spannend, maar wat ingewikkelder: gebruik rode en groene folies voor de kijkgaten, en teken de figuren in de kijkdoos alleen met (dezelfde) rode en groene kleuren. De groene figuren zijn (bijna) onzichtbaar door de groene kijkgaten, terwijl de rode figuren zwart lijken, en andersom door de rode kijkgaten.
 • Plak de op stevig papier getekende en uitgeknipte figuren in de kijkdoos.
 • Het bouwen van de doos zelf kost veel tijd. Het verdient aanbeveling vooraf de doos al klaar te maken, compleet met kijkgaten en gekleurd folie.

Rebus

Voor oudere kinderen is het interessant als de kern van de schriftlezing wordt samengevat in een zin die in rebusvorm wordt gepresenteerd:

 • Maak de rebus voldoende lang, bijv. ca 12 woorden
 • Zorg ervoor dat de plaatjes duidelijk herkenbaar zijn. Voor Word-gebruikers biedt Microsoft op zijn web-site clip-artplaatjes voor vrijwel alles (zie Design Gallery Live), die bovendien gemakkelijk te vinden zijn op basis van trefwoord (in Nederlands of Engels, hoewel Engels vaak meer resultaat heeft).
 • Verdeel de kinderen in groepjes en laat ze zo de gezamenlijk de rebus oplossen.
 • Zorg voor een activiteit om de tijd op te vullen als men klaar is voordat de kindernevendienst is afgelopen. Dit kan nabespreking zijn, of iets simpels als een tekening maken van het resultaat. Ook kunt u oudere kinderen uitdagen zelf een rebusje te maken.

Zie bijvoorbeeld Mt 2- Driekoningenrebus

05-dec-2010

 

 

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-