De koning komt!
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Samenvatting

De koning komt! is een project dat geÔnspireerd is op elementen uit het kerstproject dat in 2005 beschreven is in Bonnefooi. Wekelijks wordt in de kindernevendienst iets gemaakt ter voorbereiding op de komst van een (onbekende) koning. Bij de kinderkerstviering blijkt deze koning anders te zijn dan verwacht. 

De dingen die in de kindernevendiensten van de Advent worden gemaakt sluiten (losjes) aan op de evangelielezingen van de zondag.

 1. Aankondiging van groot gebeuren dat niet erg duidelijk omschreven wordt: we maken affiches;
 2. We maken een (rode) loper, want er komt een belangrijk persoon;
 3. Het is een koning, dus we maken een prachtige troon; 
 4. We kunnen niet met lege handen aankomen, dus maken prachtige kadoos van goud en zilver.

In de kinderkerstviering nemen alle kinderen deel aan een geÔmproviseerd toneelstuk.

Uitvoering

Eerste zondag

De lezingen (Matteus 24, 37:44, en Jesaja 2: 1-5) maken beide gewag van een groot gebeuren en roepen op waakzaam te zijn, je voor te bereiden. Minder duidelijk is wat er precies gaat gebeuren.
We maken affiches waarop we de mensen uitnodigen voor de kinderkerstviering, zonder precies aan te geven wat men daar kan verwachten inhoudt. Bijvoorbeeld zoiets:

Op 26 december 2005
om 10 uur in de ...kerk
<Adres van de kerk>

EEN NIEUWE KONING (met ruimte erachter of eronder vrij)

Komt allen, vooral kinderen!

Deze affiches worden in de kerk gehangen, maar ook in de scholen, en in winkelcentra.

Tweede zondag

De lezing, Matteus 3: 1-12, laat zien dat Johannes de weg klaar maakt voor iemand die veel belangrijker is dan hij. Wie kan dat nu anders zijn dan een koning?

We maken dan ook een (rode) loper, bijvoorbeeld van een behangrol, versierd met crÍpepapier, verf, etc. Meestal is toelichting op het begrip loper wel gewenst, daar veel kinderen er nog nooit van gehoord hebben.

Derde zondag

Ook nu blijkt Johannes niet de ware te zijn (Matteus 11: 2-11). Degene op wie wij wachten verdient een troon, want hij is immers de koning die het rijk van God brengt: machtig, en rijk!

De troon moet zo worden gemaakt dat hij, eventueel met een kleine ingreep, ook geschikt is als wieg/kribbe (zie de kinderkerstviering). Dit vergt enige creativiteit, maar zelfs een gewone keukenstoel voldoet zonder meer al bijna aan deze eis. Een klassieke kinderstoel kan natuurlijk ook, maar met grote stukken karton (Meubelzaken, Ikea) zijn echt wonderen te doen.

Het is handig als de troon vooraf al "klaar" is, zodat de kinderen deze alleen nog hoeven te versieren (goudkarton: kronen en sterren erop maken; slingers eraan hangen; een luxe kussen erin van schuimplastic, crÍpepapier of een geknipt matje).

Vierde zondag

Deze week past ons de lezing minder goed, daar hierin al verklapt wordt dat het om een geboorte gaat. Misschien maar even negeren.
De koning kan niet ver meer zijn: we versieren allerlei dozen met goud en zilver, om de koning als cadeau te brengen.

Kinderkerstviering

Dit kan een normale kerstviering zijn, met kerstliederen, gedichten en gebeden, en het lezen van het kerstverhaal. Als spil in de viering gebruiken we een geÔmproviseerd toneelstuk, als volgt.

Alle kinderen in de kerk hebben vooraf een gouden kroon gekregen (goudkarton, met elastiekjes flexibel van maat gemaakt).
Er is een lange hengel met een verlichte ster (bijv. LED-achterlicht op batterijen).

Een van de kindernevendienstbegeleiders is gekleed als kameeldrijver/knecht/kamerheer/hofdame en improviseert het toneelstuk bij elkaar, daarbij het verhaal vertellend aan de mensen in de kerk. De grote lijn is als volgt:

De kamerheer roept alle koningskinderen (=kinderen met kroon) die in de kerk aanwezig zijn bij zich en legt uit dat hun drie vaders een ster achterna zijn getrokken, omdat er een nieuwe koning zou zijn.
Daar willen de prinsen en prinsessen uit het Oosten natuurlijk ook bij zijn, en nu rust op hem/haar (kamerheer/hofdame) de taak ze te begeleiden.
Ze volgen een ster (aan een hengel, door een ingewijd kind, kerk zo donker mogelijk) in een route door de kerk die hen achtereenvolgen bij diverse dingen brengt (spotlicht erop, bijvoorbeeld bouwlamp) die ze meenemen om de nieuwe koning welkom te heten:

 • eerst vinden ze affiches (meenemen om te verspreiden),
 • dan een loper (meenemen om voor de koning uit te rollen)
 • dan een troon (met zijn tweeŽn of drieŽn dragen),
 • en tenslotte veel cadeaus (hierin zitten inmiddels kerstkransen o.i.d.), die ook allemaal meegenomen worden.
Aan het eind van hun zwerftocht komen ze bij de stal waard de ster zeer nadrukkelijk wijst op een baby i.p.v. een koning, zoals we ons die hadden voorgesteld.

Niet erg, onze goede bedoelingen zijn ook nu goed genoeg:

 • troon wordt wieg/kribbe,
 • loper wordt deken,
 • op affiche wordt toegevoegd "GEBOREN" en verspreid in de kerk,
 • en gouden geschenken (kerstkransen) worden namens de jonge Koning uitgedeeld onder de mensen.

Eventueel kan nu een moraal worden getrokken, bijv. goede bedoelingen zijn altijd goed genoeg, of: Jezus is geen standaardkoning

Ervaringen

Gebruikers melden de volgende ervaringen:

29-jan-2008

Verwante pagina's:

Kerst- en advent

Advent (A)

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-