Jaar C: leesrooster
Beginpagina Omhoog Volgende

Lectionarium

Hieronder staat het complete Roomskatholieke leesrooster voor Jaar C weergegeven. Voor het oecumenisch leesrooster wordt verwezen naar www.kinderdienst.nl
Onder meer doordat Pasen telkens op een andere dag valt, komen niet alle kerkelijke zondagen in elk kalenderjaar voor. Cursieve zondagen zijn Rooms-katholieke hoogfeestdagen. Deze vervangen de normale zondagsviering als de zondag exact op de bijbehorende datum valt.
Zie voor de kalenderdata van de kerkelijke zondagen van de komende tijd de kalenderpagina.

Als u zelf een rooster moet maken, voor d begeleiders bijvoorbeeld, gebruik dan de nieuwe Roosterhulp

 

Zondag

Evangelie

1e lezing

2e lezing

1e zondag van de advent (C)

Lc 21:25-28, 34-36

Jer 33:14-16

1 Tes 3:12-4:2

2e zondag van de advent (C)

Lc 3:1-6

Bar 5:1-9

Fil 1:3-6, 8-11

3e zondag van de advent (C)

Lc  3:10-18

Sef 3:14-18a

Fil 4:4-7

4e zondag van de advent (C)

Lc 1:39-45

Mich 5:1-4a

Heb 10:5-10

Kerstmis (C)

Lc 2:1-14

Jes 9:1-3, 5-6

Tit 2:11-14

H. Familie (C)

Lc 2:41-52

Sir:3:2-6, 12-14?
1 Sam 1:20-22, 24-28?

Kol 3:12-21
of 1 Joh 3:1-2+21-24
Driekoningen (C)

Mt 2:1-12

Jes 60:1-6

Ef 3:2-3a, 5-6
Doop van de Heer (C)

Lc 3:15-16, 21-22

Jes 42:1-4, 6-7
of Jes 40:1-5, 9-11

Hand 10:34-38
of Tit 2:1-14+3:4-7
2e zondag door het jaar (C)

Joh 2:1-12

Jes 62:1-5

1 Kor 12:4-11

3e zondag door het jaar (C)

Lc 1:1-4, 4:14-21

Neh 8:2-4a, 5, 6, 8-10

1 Kor 12:12-30 
of 1 Kor 12:12-14, 27

4e zondag door het jaar (C)

Lc 4:21-30

Jer 1:4-5,17-19

1 Kor 12:31 - 13:13 
of 1 Kor 13:4-13

5e zondag door het jaar (C)

Lc 5:1-11

Jes 6:1-2a, 3-8

1 Kor 15:1-11 
of 1 Kor 15:3-8, 11

6e zondag door het jaar (C)

Lc 6:17, 20-26

Jer 17:5-8

1 Kor 15:12, 16-20

7e zondag door het jaar (C)

Lc 6:27-38

1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22, 23

1 Kor 15:45-49

8e zondag door het jaar (C)

Lc 6:39-45

Sir 27:4-7

1 Kor 15:54-58

9e zondag door het jaar (C)

Lc 7:1-10

1 Kon 8:41-43

Gal 1:1-2, 6-10

1e zondag van de veertigdagentijd (C)

Lc 4:1-13

Deut 26:4-10

Rom 10:8-13

2e zondag van de veertigdagentijd (C)

Lc 9:28b-36

Gen 15:5-12, 17-18

Fil 3:17 - 4:1 
of Fil 3:20 - 4:1

3e zondag van de veertigdagentijd (C)

Lc 13:1-9

Ex 3:1-8a, 13-15

1 Kor 10:1-6, 10-12

4e zondag van de veertigdagentijd (C)

Lc 15:1-3, 11-32

Joz 5:9a, 10-12

2 Kor 5:17-21

5e zondag van de veertigdagentijd (C)

Joh 8:1-11

Jes 43:16-21

Fil 3:8-14

Palmzondag (C)

Lc 22:14-23, 56 
of Lc 23:1-49 
of Lc 19:28-40

Jes 50:4-7

Fil 2:6-11

Pasen (C)

Joh 20:1-9
of Lc 24:1-12

Hand 10:34a, 37-43

Kol 3:1-4 
of 1 Kor 5:6b-8

2e zondag van Pasen (C)

Joh 20:19-31

Hand 5:12-16

Apok 1:9-11a + 12-13 + 17-19

3e zondag van Pasen (C)

Joh 21:1-14 
of Joh 21:1-19

Hand 5:27b-32, 40b-41

Apok 5:11-14

4e zondag van Pasen (C)

Joh 10:27-30

Hand 13:14, 43-52

Apok 7:9 + 14b-17

5e zondag van Pasen (C)

Joh 13:31-33a, 34-35

Hand 14:21-27

Apok 21:1-5a

6e zondag van Pasen (C)

Joh 14:23-29

Hand 15:1-2, 22-29

Apok 21:10-14 + 22-23

Hemelvaart (C)

Lc 24:46-53

Hand 1:1-11

Ef 1:17-23
of
Heb 9:24-28+10:19-23

7e zondag van Pasen (C)

Joh 17:20-26

Hand 7:55-60

Apok 22:12-14 + 16-17 + 20

Pinksteren (C)

Joh 20:19-23
of Joh 14:15,16+23b-26

Hand 2:1-11

1 Kor 12:3b-7 + 12-13
of Rom 8:8-7

Heilige Drie-eenheid (C)

Joh 16:12-15

Spr 8:22-31

Rom 5:1-5

Sacramentsdag (C)

Lc 9:11b-17

Gen 14:18-20

1 Kor 11:23-26

Geboorte Joh. de Doper

Lc 1:57-66, 80

Jes 49:1-6

Hand 13:22-26

10e zondag door het jaar (C) Lc 7:11-17 1 Kon 17:17-24 Gal 1:11-19
11e zondag door het jaar (C) Lc 7:36-8:3 
of Lc 7:36-50
2 Sam 12:7-10, 13 Gal 2:16, 19-21
12e zondag door het jaar (C) Lc 9:18-24 Zach 12:10-11 Gal 3:26-29
13e zondag door het jaar (C)

Lc 9:51-62

1 Kon 19:16b, 19-21

Gal 5:1 + 13-18

14e zondag door het jaar (C)

Lc 10:1-12 + 17-20
of Lc 10:1-9

Jes 66:10-14c

Gal 6:14-18

15e zondag door het jaar (C)

Lc 10:25-37

Deut 30:10-14

Kol 1:15-20

16e zondag door het jaar (C)

Lc 10:38-42

Gen 18:1-10a

Kol 1:24-28

17e zondag door het jaar (C)

Lc 11:1-13

Gen 18:20-32

Kol 2:12-14

18e zondag door het jaar (C)

Lc 12:13-21

Pred 1:2, 2:21-23

Kol 3:1-5 + 9-11

19e zondag door het jaar (C)

Lc 12:32-48 
of Lc 12:35-40

Wijsh 18:6-9

Heb 11:1-2 + 8-19 
of Heb 11:1-2 + 8-12

Maria-ten-hemelopneming (15 aug) Lc 1:39-56 Apok 11:19a+12:1-6a,10ab 1Kor 15:20-26
20e zondag door het jaar (C)

Lc 12:49-53

Jer 38:4-6 + 8-10

Heb 12:1-4

21e zondag door het jaar (C)

Lc 13:22-30

Jes 66:18-21

Heb 12:5-7 + 11-13

22e zondag door het jaar (C)

Lc 14:1, 7-14

Sir 3:17-18, 20, 28-29

Heb 12:18-19,22-24a

23e zondag door het jaar (C)

Lc 14:25-33

Wijsh 9:13-18b

Filemon 9b-10, 12-17 

24e zondag door het jaar (C)

Lc 15:1-32
of Lc 15:1-10

Ex 32 :7-11, 13-14

1 Tim 1:12-17 

25e zondag door het jaar (C)

Lc 16:1-13
of 10-13

Am 8:4-7 

1 Tim 2:1-8

26e zondag door het jaar (C)

Lc 16:19-31

Am 6:1a, 4-7 

1 Tim 6:11-16

27e zondag door het jaar (C)

Lc 17:5-10

Hab 1:2-3, 2:2-4

2 Tim 1:6-8, 13-14

28e zondag door het jaar (C)

Lc 17:11-19

2 Kon 5:14-17

2 Tim 2:8-13

29e zondag door het jaar (C)

Lc 18:1-8

Ex 17:8-13

2 Tim 3:14 - 4:2

30e zondag door het jaar (C)

Lc 18:9-14

Sir 35:12-14, 16-18

2 Tim 4:6-8, 16-18

Allerheiligen (C)

Mt 5:1-12a

Apok 7:2-4, 9-14

1 Joh 3:1-3

31e zondag door het jaar (C)

Lc 19:1-10

Wijsh 11:23 - 12:2

2 Tes 1:11 - 2:2

Willibrordzondag (7 nov) Mc 16:15-20
of Mt 28:16-20
Jes 52:7-10 Heb 13:7-9a,15-17a
32e zondag door het jaar (C)

Lc 20:27-38
of 27, 34-38

2 Mak 7:1-2, 9-14

2 Tes 2:16 - 3:5

33e zondag door het jaar (C)

Lc 21:5-19

Mal 3:19-20a

2 Tes 3:7-12

Christus Koning (C)

Lc 23:35-43

2 Sam 5:1-3

Kol 1:12-20

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-