Mc 7: Een gebaar maken
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Vertelling

Ik heb het bijbelfragment (Marcus 7: 31-37) in mijn eigen woorden naverteld.

Activiteit

Bedoeling

Je hebt oren om te luisteren.

Voorbereiding

  • Maak voor ieder een afdruk van het gebarenalfabet
  • Maak een afdruk van de (stichtelijke) zin in gebarentaal (96 kB). Knip deze langs de stippellijnen in stroken, en die eventueel weer in afzonderlijke woorden.

Uitvoering

  • Bijbelverhalen hebben vaak een diepere betekenis. Jezus wil in dit verhaal ook laten zien dat hij mensen die niet willen of kunnen luisteren naar anderen, dat wil leren.
  • Wat is het verschil tussen luisteren en horen? Wat betekent: hij wil niet luisteren? Wat is belangrijker, luisteren of horen? Luister je wel eens, zonder dat je iets hoort? Hoor jij wel eens iets, zonder dat je luistert?
  • Ieder krijgt een afdruk van het gebarenalfabet (dit is overigens een Amerikaans alfabet, en schijnt niet gelijk te zijn aan het in Nederland gebruikelijke alfabet).
  • Ieder krijgt een strookje met een of meer woorden om te ontcijferen, en een pen om de letters eronder te zetten.
  • Als alle woorden ontcijferd zijn, gaan we met zijn allen proberen de zin te maken (God heeft je oren gegeven om te luisteren of ergens iemand je nodig heeft).

Tips

  • Als er jonge kinderen bij zijn, die nog niet kunnen lezen, laat ze dan samenwerken met een ouder kind (de een zoekt de hand in het alfabet, de ander noteert de letter en leest het woord).
  • Als er tijd over is, kunnen de kinderen elkaar raadsels opgeven met echte gebaren.

Ervaringen

Gebruikers melden de volgende ervaringen:

  • Walfriedparochie 1994: onverdeeld succes. Sommige kinderen blijken het alfabet jaren later nog te kennen!.  
03-aug-2008

Verwante pagina's:

23e zondag door het jaar (B)

Horen, luisteren, geroepen worden

 

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-