2 Kon 5: Genezing van Našman (4-12)
Beginpagina Omhoog

Vertelling

2 Koningen 5 naverteld (zie eerst Activiteit):

Er was eens een koning, en die heette Aram. Hij had een generaal die Našman heette. Dat was een hele goede, want het leger van de koning had al eens een grote overwinning behaald dankzij generaal Našman.

Našman werd ziek, erg ziek. Hij kreeg allemaal zweren over zijn hele lichaam, hij werd melaats. Iedereen was vies van hem, en bang dat ze ook besmet zouden worden. Ze bleven dus op een afstandje. Nu had de vrouw van Našman een slavin, die uit IsraŽl afkomstig was. Die zei: ik ken in IsraŽl een profeet die erg knap is en Našman vast wel kan genezen. De vrouw wilde natuurlijk dat Našman daar naartoe zou gaan, en dus vroeg deze toestemming aan koning Aram.

Koning Aram zei: hier heb je een brief voor de koning van Israel. Geef die hem, en hij zal je zeker verder helpen. Našman naam verder ook veel dure geschenken, goud en zilver mee als cadeaus voor de koning en de profeet.

Toen de koning van Israel de brief van koning Aram had gelezen, werd hij, tot Našmans schrik, heel erg kwaad, en zei: wat denkt die koning Arame eigenlijk wel? Dat ik God ben, en zo maar even iemand beter kan maken? Stel je voor dat hij al zijn zieken maar even naar mij toe stuurt, dat zou een mooie boel worden! Dat is vast een gemene grap van Aram. Als ik Našman niet beter maak, dan denkt hij zeker: o, je wilt mijn generaal niet genezen, dan zal ik je wel eens even aanvallen met mijn leger!

Maar de profeet Elisa hoorde van de mensen dat de koning zo boos was, en hij ging naar hem toe. Koning, waarom bent u zo boos? Stuur Našman maar naar mij toe, dan zal ik hem laten zien dat ik echt een profeet, een man van God ben. Dat gebeurde.

Našman kwam met zijn hele stoet bedienden met paarden en wagens naar Elisa toe. Elisa ontving hem niet, maar liet hem een briefje bezorgen: was je maar eens zeven maal in de rivier de Jordaan, dan zul je wel opknappen.

Našman dacht: wat  is dat nou voor flauwekul! Me wassen? Dacht hij soms dat de rivieren in mijn eigen land niet goed genoeg zijn? Ik had verwacht dat hij me met zijn hand zou bestrijken en dan een toverspreuk zou uitspreken, maar hij laat me me wassen! Hij draaide zich om en ging boos weg.

Maar zijn bedienden gingen hem achterna en zeiden: maar generaal! Als de profeet had gezegd dat u iets heel moeilijks moest doen om beter te worden, dan had u het toch zeker wel gedaan? Nu hoeft u zich alleen maar te wassen, en nu doet u het niet? Jullie hebben eigenlijk wel gelijk, zei Našman. Hij ging naar de Jordaan en dook zeven keer kopje onder, en werkelijk, alle zweren verdwenen, en hij kreeg weer een prachtige gezonde huid!

Onmiddellijk sprong hij op zijn paard en bracht alle cadeaus en schatten die hij had meegenomen naar de profeet Elisa. Hartstikke bedankt Elisa. Ik zie nu dat jij echt een man van God bent, en dat jouw God ook echt goed voor mensen is. Ik geef je al deze cadeaus als dank. Maar Elisa wilde niets hebben, ook niet toen hij bleef aandringen. Uiteindelijk ging Našman met al zijn schatten terug, op weg naar zijn eigen land.

Maar een knecht van Elisa, Gehazi, had een slim plannetje. Hij reisde Našman achterna en zei tegen hem: generaal Našman, mijn baas, de profeet Elisa, stuurt mij. Hij heeft er nog eens over nagedacht en wil toch wel graag wat schatten hebben, voor deze twee arme profeten hier, en hij wees naar zij twee kechten. Prima, zei Našman en gaf deze knechten zoveel goud en geld mee als ze konden dragen. Gehazi en zijn twee knechten bedankten hartelijk en gingen weg. Maar nauwelijks was Našman uit het zicht verdwenen of Gehazi pakte de schatten van de knechten af en stuurde ze weg.

Toen Gehazi weer thuis kwam vroeg Elisa: waar ben je geweest, Gehazi? I-ik? Nergens! Denk je soms dat ik je niet door heb, Gehazi! Stiekem de geschenken ophalen voor jezelf , hŤ. Voor straf krijg je zelf zweren over je hele lichaam, die nooit weer over gaan! En meteen gebeurde het: Gehazi zat onder de zweren.

Activiteit

Bedoeling

Het verhaal goed te onthouden.

Voorbereiding

  • Bestudering van het verhaal
  • Eventueel wat doeken om de kinderen mee te verkleden.

Uitvoering

  • We gaan het verhaal als toneelstuk opvoeren. Vooraf worden de rollen verdeeld, zodat de kinderen gedwongen worden goed op te letten in het verhaal. De rollen zijn: Našman, Elisa, de koning van IsraŽl, koning Aram, de slavin van Našmans vrouw, knechten van Našman,  Gehazi, knechten van Gehazi.
  • Nu wordt het verhaal voorgelezen; de kinderen moeten vooral hun eigen rol goed onthouden!
  • Daarna is de begeleider verslaggever voor het journaal en beschrijft wat hij ziet gebeuren, terwijl de kinderen het stuk opvoeren (d verslaggever kan natuurlijk gemakkelijk beschrijven wat de kinderen moeten laten zien, en ze zo helpen)

Tips

  • Ideale leeftijd: 6-8 jaar
  • Lees eventueel alleen het eerste deel van het verhaal, en laat het bedrog van Gehazi weg (als het te lang wordt).

Ervaringen

Gebruikers melden de volgende ervaringen:

  • Walfriedparochie, 1995: weer eens wat anders, kinderen zeer betrokken, maar of ze de moraal begrepen is onzeker (jonge kinderen); soms wel wat rumoerig.  

Reacties

Geef uw reacties door aan reacties@kindernevendienst.org  

Verwante pagina's:

28e zondag door het jaar

 

 
 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-