Hand 10: Voor alle mensen
Vorige Beginpagina Omhoog

Vertelling

Ik heb het bijbelfragment (Handelingen 10: 25, 26, 34, 35, 44-48) in mijn eigen woorden naverteld, ongeveer zo:

Nadat Jezus aan het kruis was gestorven, hadden zijn vrienden gemerkt dat hij uit het graf was opgestaan, want ze vonden het graf leeg. Maar toch kwamen ze Jezus niet zo vaak meer tegen. Soms wel, maar vaak hadden ze pas achteraf door dat het Jezus was geweest.

Ze moesten dus alleen verder, en dat deden ze ook. Overal hadden ze vrienden die hun verhalen graag wilden horen. Hun vrienden waren onder de indruk, omdat zij, geluksvogels, Jezus echt gekend hadden.

Op een dag werd Petrus uitgenodigd bij Cornelius. Cornelius boog diep voor Petrus, vol bewondering. Nou Cornelius, zei Petrus, doe niet zo raar, ik ben ook maar een mens!

Er  waren veel meer mensen bij Cornelius op bezoek. Zeker een feestje. Ook veel mensen die Petrus niet kende. Lang niet allemaal waren het joden. Petrus, vertel eens over Jezus, jij hebt hem toch goed gekend? Tja, dacht Petrus bij zichzelf. Dat kan ik wel doen, maar wat interesseert het die mensen, zeker degenen die geen joden zijn. Die horen toch helemaal niet bij Jezus? Die verhalen laten hun natuurlijk koud.

Maar ze bleven aandringen, en op een gegeven moment zwichtte Petrus en hij begon te vertellen. Van de wonderen, de genezingen, hoe aardig Jezus was, zelfs voor zijn vijanden. Hij werd zelf steeds enthousiaster en vertelde honderduit.

Toen hij ophield keek hij verbaasd om zich heen. Iedereen was enthousiast en hing aan zijn lippen! Niemand vond het saai of was in slaap gevallen.

Toen besefte Petrus: het goede nieuws dat Jezus heeft gebracht, is niet alleen voor joden, maar het is voor de hele wereld bestemd!

Activiteit

Bedoeling

Jezus' boodschap is bestemd voor alle mensen

Voorbereiding

  •  Maak voor elk kind een afdruk van de rebus (pdf, 428 kB)

Uitvoering

  • Jezus was een jood, zijn vrienden ook. Het lijkt logisch dat alles wat Jezus vertelt alleen voor joden bestemd is. Alles wat jij meemaakt vertel je toch ook alleen aan je vrienden en familie. Waarom zouden verhalen over Jezus ook voor anderen bestemd zijn?
  • Je moet soms wel goed je best doen om Jezus' boodschap e begrijpen. Het lijkt soms wat op geheimtaal. Misschien lijkt het wel op een rebus.
  • Probeer de rebus op te lossen, eventueel gezamenlijk.
  • Als er tijd over is, kunnen we de plaatjes kleuren, of gezamenlijk proberen een rebus te maken (bijv. "Kom allemaal naar de kindernevendienst want dat is leuk!").

Tips

  • Als er jonge kinderen bij zijn, die niet goed lezen en schrijven, kunnen we het beste de rebus gezamenlijk oplossen, waarbij de jongste kinderen een beurt krijgen bij het herkennen van de plaatjes, en de oudere kinderen de woorden samenstellen.
  • Voor de gezamenlijke aanpak is een poster misschien handiger. Druk daartoe het posterdocument (pdf, 1,9MB!) af, knip de vellen bij en plak ze naadloos aan elkaar.
  • Als er te weinig tijd is, kan de rebus misschien met de mensen in de kerk afgemaakt worden, aan de hand van de poster.
  • Als u de rebus wilt aanpassen, ga dan uit van het Worddocument

Ervaringen

Gebruikers melden de volgende ervaringen:

  • Walfriedparochie 2009: gezamenlijk gedaan met poster (3 jonge kinderen). Kinderen enthousiast. Ruim op tijd klaar. Zelf een rebus maken bleek moeilijk.   
01-jun-2009

Verwante pagina's:

6e zondag van Pasen (B)

 

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-