Ex. 3-9: Mozes en Ašron bij de farao
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Vertelling

De vorige keer hebben we verteld over de geboorte van Mozes, hoe hij in een rieten mandje in de Nijl dreef en gevonden werd door een Egyptische prinses die hem opvoedde als prins. Toen hij groter was, doodde hij een Egyptenaar en vluchtte naar het buitenland. Daar zag hij een brandende braamstruik waaruit de stem van God klonk die hem opdroeg het volk van IsraŽl te bevrijden en weg te voeren naar het beloofde land...

(Ex. 3) Ja maar, zei Mozes, als ik bij de mensen kom, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? Zeg maar dat God je heeft gestuurd, Mozes! En dan zeg je tegen de farao dat je met de mensen naar de woestijn wilt gaan om God een offer te brengen. (Ex. 4) Ja maar, zei Mozes, als ze me niet geloven? Gooi je stok eens op de grond, zei God. Mozes deed het, en het werd een slang! Gauw, grijp hem bij de staart, zei God. Mozes durfde haast niet maar deed het toch, en het werd weer een stok! Steek nu je hand eens onder je kleren, sprak God. Mozes deed het en toen hij hem weer tevoorschijn haalde zat hij onder de zweren van de melaatsheid. Gauw stak Mozes hem weer even onder zijn mantel, en de hand was weer normaal! Als ze dat zien, luisteren ze wel, zei God. Ja maar, zei Mozes weer, ik durf niet zo goed tegen de farao te praten. Neem je broer Ašron maar mee, die heeft altijd het hoogste woord. Toen ging Mozes met zijn gezin terug naar Egypte. En God stuurde Ašron Mozes tegemoet. Toen ze de tekens van de stok en de melaatse hand hadden laten zien, geloofden de mensen hen en wilden wel naar hun luisteren.

(Ex. 5) Mozes en Ašron gingen naar de farao. Ze zeiden: onze God wil graag dat wij met het hele volk IsraŽl naar de woestijn gaan om hem te eren, laat ons daarom vrij. De farao schoot in de lach. Ik ken die God van jullie niet, en je wilt ons toch niet met al het werk laten zitten? Vooruit, snel aan het werk! Bouwen jullie! En hij gaf opdracht aan de opzichters dat de IsraŽlieten geen kant-en-klare stenen meer mochten gebruiken, ze moesten ze eerst zelf maar bakken. Moet je zien wat je gedaan hebt, klaagden de mensen tegen Mozes, nu moeten we nog harder werken, in plaats van dat we vrij zijn!

(Ex. 6) En God stuurde Mozes en Ašron opnieuw naar de farao om het nogmaals te vragen. Maar hoe moet dat dan, klaagde Mozes, hij wil toch niet luisteren. (Ex. 7) Laat Ašron maar het woord doen en laat jij het wonder met de stok die een slang wordt maar eens zien, zei God. Ze gingen en lieten de farao zien wat voor wonder hun God kon doen. De farao lachte hem uit en knipte met zijn vingers. Er verschenen allerlei goochelaars die ook stokken in slangen toverden. Maar de slang van Mozes vrat alle goochelaarsslangen op! De farao trok zich er niets van aan en stuurde ze weg.

Toen zie God tegen Mozes: zo, zo, wil de farao niet luisteren? Ga morgen naar de Nijl en zeg tegen de farao als hij daar komt om te zwemmen: als ik met mijn stok op de Nijl sla, wordt al het water bloed, zodat niemand het meer kan drinken, en het zal vreselijk stinken. Mozes en Ašron deden het precies zo. D e farao deed alsof hij ze niet hoorde, draaide zich om en wandelde naar huis. Mozes raakte de Nijl aan, en het werd bloed, zeven dagen lang. Overal moesten de Egyptenaren diepe putten graven om nog ergens drinkbaar water te vinden.

Ex. 8) Mozes, ga nogmaals naar de farao en vertel hem dat ik het land zal laten stikken in de kikkers, zei God. En Ašron strekte zijn handen uit boven het water en overal kwamen duizenden kikkers tevoorschijn, die werkelijk overal zaten: in de keukenkastjes, in de pannen, tussen het brood, ja zelfs in bed vond je kikkers. En de farao liet Mozes komen en zei: zeg asjeblieft tegen jullie God dat hij de kikkers wegjaagt, want we worden er gek van! Dan mogen jullie allemaal weg. En Mozes zei "OK" en God liet de kikkers terugspringen in de Nijl.

Dacht je dat de farao ze nu ook echt liet gaan? Mooi niet! En God stuurde Mozes nogmaals terug. Zeg dat Ik miljoenen muggen laat komen die de hele dag om de Egyptenaren heen zoemen. De farao luisterde niet en trok zich van de muggen niets aan, ook al zeiden zijn geleerden dat hij moest oppassen voor de God van Mozes.

Vraag het hem nog maar eens een keertje, Mozes, sprak God, want ik ga nu enorme zwermen steekvliegen op hem afsturen. Dat zal hem leren! OK, OK, zei de farao, Mozes, jullie mogen aan jullie God offeren, maar niet in de woestijn, hier, in Egypte. Nee, zei Mozes, dat kan niet. Nou goed, zei de farao, dan mag je een eindje de woestijn in gaan, maar niet te ver. OK, zei Mozes, en de vliegen verdwenen. Maar de steekvliegen waren nog niet weg, of de farao verbood de IsraŽlieten te vertrekken.

En God sprak: ik zal al het vee van de Egyptenaren vreselijk ziek maken met de veepest, zodat ze dood gaan, maar jullie vee laat ik gewoon gezond. Dat zal ze leren! De farao trok zich er niets van aan.

Activiteit

Bedoeling

Deze pagina is onderdeel van het project Op weg naar het beloofde land. Dit project is geschikt voor de Veertigdagentijd, maar kan ook als zelfstandig project worden gebruikt.

Voorbereiding

Gebruik de materialen van de beschrijving van het  Vastenproject Op weg naar het beloofde land.

  • Maak voor ieder kind een afdruk van het eerste verkleinde bordspeldeel (met de nummers 9 t/m 15)
  • Maak voor ieder kind een afdruk van de ongenummerde pagina
  • Zorg voor afdrukjes van de pagina's met de nummers 9 t/m 15

Uitvoering

Vertel het verhaal. Gebruik de bovenstaande tekst of lees voor uit een van de kinderbijbels.

Deel de pagina's 9 t/m 15 uit aan de kinderen en laat ze het tafereel tekenen dat erbij geschreven staat. Als er meer kinderen dan vakken zijn (of als meer kinderen hetzelfde tafereel willen afbeelden) krijgen deze "extra" kinderen een ongenummerd vak waarop de het tafereel van hun keuze kunnen tekenen. Onderaan dit vak kan de maker een opdracht aankruisen die moet worden uitgevoerd door de speler die op dit plaatje komt.

Als de tekeningen klaar zijn, plakken we ze (inclusief de erbij gedrukte verhaaltekst) aan elkaar op volgorde. Dit hoeft niet in een rechte lijn, maar een slingerpad is misschien nog leuker.
De extra tekeningen worden geplakt naast de overeenkomstige genummerde vakken, dus zonder dat ze de nummervolgorde doorbreken.

Geef elk kind een verkleind bordspeldeel mee om thuis te tekenen en kleuren en aan de vorige delen vast te plakken.

Ervaringen

Gebruikers melden de volgende ervaringen:

Verwante pagina's:

Vasten-project Op weg naar het beloofde land

 

 

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-