Kinderbijbels
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Kinderbijbels

De prijzen, waar vermeld, zijn doorgaans aangetroffen op het Internet. Het is mogelijk dat die in de winkel verschillen.

De website www.kinderbijbels.nl geeft een uitgebreid maar overzichtelijk beeld van kinderbijbels, opgedeeld in leeftijdcategorieën. Elke uitgave wordt uitgebreid besproken, en er wordt aangegeven hoe deze uitgaven te gebruiken zijn in kindernevendienst en zondagsschool. Ook worden tips gegeven voor het maken van een keuze.

Esther Nelemans en Liselot Ribbens Ik zal er zijn en andere bijbelverhalen, De 87 verhalen in dit boek zijn een keuze uit de verhalen in de Bijbel. Valkhof pers, 2011, 300 pag. ISBN 978 90 5625 342 4.
De Bijbelverhalen vertellen ons over een God die met ons mee gaat, hoe dan ook. Tamelijk vrij naverteld, met veel aandacht voor de betekenis.

Pierre Thivollier en Noel Gloesner maakten een stripverhaal over de bijbel, te vinden op http://www.gospelcomics.com/nederlands/index.html

Baukje Offringa, Op weg: Verhalen uit de bijbel voor kinderen, Meinema, Zoetermeer, 1994, €24,90. ISBN: 9021135957
Een mooie kinderbijbel waarin de bijbelverhalen (uit OT en NT) echt naverteld worden. In het verhaal is uitleg over de bijbelse leefwijze ingevoegd, zonder de verhaallijn te onderbreken. De verhalen van de bijbel worden gezien als aanwijzingen of wegwijzers op de levensweg van de mensen, vandaar de titel "Op weg". De illustraties roepen de sfeer van het bijbelse land op.

Regine Schindler, Met God onderweg: De bijbel opnieuw verteld voor kinderen en volwassenen, Gooi & Sticht, Baarn, 1996, € 19,95 ISBN: 9030408480.
Een grote kinderbijbel met veel paginagrote tekeningen. De meeste gebruikelijke verhalen zijn gekozen uit het OT ('Oude Verbond') en NT ('Nieuwe Verbond'): 90 verhalen in totaal. Bijzonder is dat ook 4 Psalmen verteld worden binnen een verhaal. Het is een prachtig boek om te laten zien en het kan dienst als hét boek van de kinderwoorddienst.

M. Westera-Franke / B. Westera, Heb je wel gehoord: Bijbelse verhalen van alledag voor kinderen van nu, Narratio, Gorinchem, 10 delen, elk voor een leeftijd tussen 3 en 12 jaar.
Deze serie is in eerste instantie geschreven voor katechese thuis, in de gemeente of op school, waarbij de bijbelverhalen uitgangspunt zijn voor het werk met kinderen. Aan de hand van een schooljaar (augustus-juli) worden bijbelverhalen gekozen en met een schat aan ideeën naar kinderen vertaald: liedjes, gedichten, gebeden, sprookjes, puzzels, tekeningen, gespreksmogelijkheden, enz. Voor kinderwoorddiensten is deze serie heel goed te gebruiken. Men kan de weg door de 10 delen vinden vanuit het losbladige werkboek, waarin, behalve kleurplaten en werkbladen, een register op trefwoorden, een register op bijbelplaats, een register op kerkelijke feesten en een register op verwerkingen wordt gegeven. Vandaaruit word je verwezen naar het betreffende deel en week waar het bijbelverhaal beschreven wordt.

Kijkbijbel: Verhalen uit het oude en nieuwe testament, getekend door Kees de Kort, NBG / Belgisch Bijbelgenootschap, Haarlem / Brussel, 1994, € 27,50 ISBN: 9061263883
Dit boek is een bundeling van alle 28 verhalen uit de serie 'Wat de bijbel ons vertelt', die al jarenlang in losse deeltjes verkocht wordt. De tekeningen zijn weliswaar kleiner dan in de losse boekjes, maar de tekst is weer uitgebreider en alle verhalen staan bij elkaar in één boek.

Bara van Pelt en Anja de Fluiter, Om te beginnen: Bijbel voor jonge kinderen,  Callenbach, Baarn, 2003, € 25,50 ISBN: 9026609078
Een nieuwe bewerking van de in 1985 verschenen kinderbijbel "Om te beginnen" van Tinie de Vries. Elke verhaal wordt voor de begeleider inhoudelijk toegelicht. Op het eind van het boek worden er verwerkingen gegeven bij verhaalepisodes, bv. bij het geheel van "Verhalen over Jozef". Kernachtige kleurenafbeeldingen geven de mogelijkheid om op belangrijke momenten uit het verhaal terug te komen.

G. Brokerhof-van der Waa, Bijbelse prentenboekenSGO-Hoevelaken, Hoevelaken, 2000, € 39,95, bestelnummer 9792.
Een serie van 9 prentenboeken, waarin telkens één bijbelverhaal uitgebeeld wordt in prachtige prenten en met een begeleidende tekst. Op dit moment (okt 2006) telt de reeks 9 delen.

H. Vogel / G. Spee, Een ark vol verhalen: De bijbel verteld aan kleuter, Ploegsma, Amsterdam, 2000, € 21,50, ISBN: 9021616521
Een voorleesboek, waarin de bijbelverhaal voor jonge kinderen (niet alleen voor kleuters) naverteld worden. De gekleurde illustraties zijn paginagroot en geven daarmee de mogelijkheid om in een groep te tonen.

M. Busser / R. Schröder, Bijbel voor kinderen,Van Holkema & Warendorf, Houten, 2000, € 13,95 per deel
Deze kinderbijbel wordt uitgegeven in een apart deel voor Oude Testament (ISBN: 9026992777) en Nieuwe Testament (ISBN: 9026992769). De verhalen worden geïllustreerd met mooie (kleine en paginagrote) gekleurde tekeningen.

18-sep-2011

Verwante pagina's:

Tijdschriften

Verhalen

Kerkelijk jaar

Liederen

Achtergrond en ondersteuning

Links naar verwante sites

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-