Jaar B: leesrooster
Beginpagina Omhoog Volgende

Lectionarium

Hieronder staat het complete leesrooster voor Jaar B weergegeven. Voor het oecumenisch leesrooster wordt verwezen naar www.kinderdienst.nl
Onder meer doordat Pasen telkens op een andere dag valt, komen niet alle kerkelijke zondagen in elk kalenderjaar voor. Cursieve zondagen zijn Rooms-katholieke hoogfeestdagen. Deze vervangen de normale zondagsviering als de zondag exact op de bijbehorende datum valt.
Zie voor de kalenderdata van de kerkelijke zondagen van de komende tijd de kalenderpagina

Als u zelf een rooster moet maken, voor de begeleiders bijvoorbeeld, gebruik dan de nieuwe Roosterhulp

 

Zondag

Evangelie

1e lezing

2e lezing

1e zondag van de advent Mc 13:33-37 Jes 63:16b-17, 19b; 64:3b-7 1 Kor 1:3-9
2e zondag van de advent Mc 1:1-8 Jes 40:1-5, 9-11 2 Petrus 3:8-14
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de Heilige maagd Maria Lc 1:26-38 Gen 3:9-15, 20 Ef. 1:3-6, 11, 12
3e zondag van de advent (Gaudete) Joh 1:6-8, 19-28 Jes 61:1, 2a, 10, 11 1 Tes 5:16-24
4e zondag van de advent Lc 1:26-38 2 Sam 7:1-5, 8b-11, 16 Rom 16:25-27
Kerstmis Lc 2: 1-14
of Lc 2: 15-20
of Joh 1:1-18
of Joh 1:1-5, 9-14
Jes 9:1-3, 5-6
of Jes 62: 11, 12
of Jes 52: 7-10
Tit 2:11-14
of Tit 3:4-7
of Heb 1: 1-6
1 januari H. Maria, moeder van God Lc 2: 16-21 Num 6: 22-27 Gal 4:4-7
Heilige Familie Lc 2: 22-40 Sir 3:2-6, 12-14 Kol 3:12-21
Openbaring des Heren
(Driekoningen)
Mt 2: 1-12 Jes 60:1-6 Ef 3:2-3a, 5-6
Doop van de Heer Mc 1:7-11 Jes 42:1-4, 6-7 Hand 10:34-38
2e zondag door het jaar Joh 1:35-42 1 Sam 3:3b-10,19 1 Kor 6:13c-15a, 17-20
3e zondag door het jaar Mc 1:14-20 Jon 3:1-5, 10 1 Kor 7:29-31
2 feb Opdracht van de Heer Lc 2:22-40 of 22-32 Mal 3:1-4 Heb 2:14-18
4e zondag door het jaar Mc 1:21-28 Deut 18:15-20 1 Kor 7:32-35
5e zondag door het jaar Mc 1:29-39 Job 7:1-4, 6-7 1 Kor 9:16-19, 22-23
6e zondag door het jaar Mc 1:40-45 Lev 13:1-2, 45-46 1 Kor 10:31 - 11:1
7e zondag door het jaar Mc 2:1-12 Jes 43:18-19, 21-22, 24b-25 2 Kor 1:18-22
8e zondag door het jaar Mc 2:18-22 Hos 2:16b,17b, 21-22 2 Kor 3:1b-6
9e zondag door het jaar Mc 2:23-3:6? of -36? Deut 5:12-15 2 Kor 4:6-11
1e zondag veertigdagen Mc 1:12-15 Gen 9:8-15 1 Petr 3:18-22
2e zondag veertigdagen Mc 9:2-10 Gen 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 Rom 8:31b-34
3e zondag veertigdagen Joh 2:13-25 Ex 20:1-3, 7, 8, 12-17
of: Ex 20:1-17
1 Kor 1:22-25
4e zondag veertigdagen Joh 3:14-21 2 Kron 36:14-16, 19-23 Ef 2:4-10
5e zondag veertigdagen Joh 12:20-33 Jer 31:31-34 Heb 5:7-9
Palmzondag Mc 11:1-10
of Joh 12:12-16
Mc 14:1-15, 47
of Mc 15:1-39
Jes 50:4-7 Fil 2:6-11
Pasen Joh 20:1-9
of Mc 16:1-8
Hand 10:34a, 37-43 Kol 3:1-4
of 1 Kor 5:6b-8
2e zondag van Pasen Joh 20:19-31 Hand 4:32-35 1 Joh 5:1-6
3e zondag van Pasen Lc 24:35-48 Hand 3:13-15, 17-19 1 Joh 2:1-5a
4e zondag van Pasen Joh 10:11-18 Hand 4:8-12 1 Joh 3:1-2
5e zondag van Pasen Joh 15:1-8 Hand 9:26-31 1 Joh 3:18-24
6e zondag van Pasen Joh 15:9-17 Hand 10:25, 26, 34, 35, 44-48 1 Joh 4:7-10
Hemelvaart Mc 16:15-20 Hand 1:1-11 Ef 1:17-23
7e zondag van Pasen Joh 17:11b-19 Hand 1:15-17, 20a, 20c-26; of Hemelvaartlezingen 1 Joh 4:11-16
Pinksteren Joh 20:19-23 of:
Joh 15:26, 27; 16:12-15
Hand 2:1-11 1 Kor 12:3b-7, 12-13
of: Gal 5:16-25
H Drie-eenheid Mt 28:16-20 Deut 4: 32-34, 39-40 Rom 8:14-17
Sacramentszondag  Mc 14:12-16, 22-26 Ex 24:3-8 Heb 9:11-15
24 jun: Geb. Joh. de Doper Lc 1:57-66, 80 Jes 49:1-6 Hand 13:22-26
29 jun: Petrus en Paulus Mt 16:13-19 Hand 12:1-11 2 Tim 4:6-8,17,18
10e zondag door het jaar Mc 3:20-35 Gen 3:9-15 2 Kor 4:13 - 5:1
11e zondag door het jaar Mc 4:26-34 Ez 17:22-24 2 Kor 5:6-10
12e zondag door het jaar Mc 4:35-41 Job 38:1, 8-11 2 Kor 5:14-17
13e zondag door het jaar Mc 5:21-43 Wijs 1:13-15, 2:23-24 2 Kor 8:7,9,13,15
14e zondag door het jaar Mc 6:1-6 Ez 2:2-5 2 Kor 12:7-10
15e zondag door het jaar Mc 6:7-13 Am 7:12-15 Ef 1:3-14
16e zondag door het jaar Mc 6:30-34 Jer 23:1-6 Ef 2:13-18
17e zondag door het jaar Joh 6:1-15 2 Kon 2:42-44 Ef 4:1-6
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer Mc 9:2-10 Dan 7:9,10,13,14 2 Pet 1:16-19
18e zondag door het jaar Joh 6:24-35 Ex 16:2-4, 12-15 Ef 4:17, 20-24
19e zondag door het jaar Joh 6:41-51 1 Kon 19:4-8 Ef 4:30 - 5:2
20e zondag door het jaar Joh 6:51-58 Spr 9:1-6 Ef 5:15-20
21e zondag door het jaar Joh 6:60-69 Joz 24:1-2a, 15-17, 18b Ef 5:21-32
22e zondag door het jaar Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 Deut 4:1-2, 6-8 Jac 1:17-18, 21b-22, 27
23e zondag door het jaar Mc 7:31-37 Jes 35:4-7a Jac 2:1-5
14 sep: Kruisverheffing Joh 3:13-17 Num 21:4-9 Fil 2:6-11
24e zondag door het jaar Mc 8:27-35 Jes 50:5-9a Jac 2:14-18
25e zondag door het jaar Mc 9:30-37 Wijs 2:12, 17-20 Jac 3:16 - 4:3
26e zondag door het jaar Mc 9:38-43, 45, 47-48 Num 11:25-29 Jac 5:1-6
27e zondag door het jaar Mc 10:2-16 of 2-12 Gen 2:18-24 Heb 2:9-11
28e zondag door het jaar Mc 10:17-27 of 17-30 Wijsh 7:7-11 Heb 4:12-13
29e zondag door het jaar Mc 10:35-45 of 10:42-45 Jes 53:10-11 Heb 4:14-16
30e zondag door het jaar Mc 14:46-52 Jer 31:7-9 Heb 5:1-6
1 nov: Allerheiligen Mt 5:1-12a Apok 7:2-4, 9-14 1 Joh 3:1-3
2 nov: Allerzielen Lc 23:44-46,50,52,53, 24:1-6a Jes 25:6a,7-9 Apok 21:1-5a, 6b-7
31e zondag door het jaar Mc 12:28-34 Deut 6:2-6 Heb 7:23-28
9 nov: Wijding Basiliek Sint Jan van Lateranen Joh 2:13-22 Ez 47:1-2,8,9,12 1 Kor 3:9b-11,16,17
32e zondag door het jaar Mc 12:38-44 of 41-44 1 Kon 17:10-16 Heb 9:24-28
33e zondag door het jaar Mc 13:24-32 Dan 12:1-3 Heb 10:11-14, 18
Christus Koning Joh 18:33b-37 Dan 7:13-14 Apok 1:5-8

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-